Vyber podrobnejší popis svojho problému*
Zvoľ krajinu*
Meno*
Priezvisko*
E-mailová adresa*
Telefónne číslo
Typ zariadenia
VIN (identifikačné číslo vozidla)
Pokiaľ si si neaktivoval Kia Connect v aplikácii, žiadame ťa o zadanie VIN, abz sme ti mohli poskytnúť podporu. VIN vozidla nájdeš na prístrojovej doske v spodnej časti čelného skla na strane vodiča, na stĺpiku dverí vodiča alebo v technickom preukaze vozidla.
Podrobný popis problému*
Prílohy
(prilož, prosím, snímku obrazovky, ak sa chyba vyskytla na obrazovke aplikácie alebo navigačnej jednotky vozidla)
Ochranu osobných údajov berieme veľmi vážne a údaje, ktoré nám poskytneš prostredníctvom kontaktného formulára budeme zhromažďovať, spracúvať a používať výlučne na zodpovedanie tvojej otázky. Ďalšie informácie o ochrane údajov, dobe uchovávania a o spracovaní údajov nájdeš v Zásadách ochrany údajov a používania súborov Cookies.
Týmto súhlasím, že moje meno, priezvisko a e-mailová adresa, ktoré som uviedol vyššie, môžu byť uložené, spracúvané a používané spoločnosťou Kia Connect GmbH za účelom účasti v prieskumoch spokojnosti so zákazníckymi službami prostredníctvom e-mailu s cieľom zlepšiť kvalitu služieb konektivity. Môj súhlas je dobrovoľný a môžem ho kedykoľvek odvolať (napr. prostredníctvom kontaktného formulára). Odvolanie môjho súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na tomto súhlase pred jeho odvolaním.